DoP

Declaration of Performance

Prestatieverklaring

Sinds 1 juli 2013 moeten alle bouwproducten, die op de Europese markt in de handel gebracht worden en die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen, vergezeld gaan van een prestatieverklaring (DoP). Deze verklaring heeft betrekking op de essenti´┐Żle kenmerken van het product en de daarbij horende prestaties, conform de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties.

Ze biedt de gebruiker de mogelijkheid om een bouwproduct te kiezen voor het beoogde gebruik met perfecte kennis van de prestaties.

Aswebo NV heeft ervoor gekozen deze prestatieverklaringen digitaal ter beschikking te stellen. U kan deze DoP via mail opvragen door de snelcode in te tikken die u op onze leveringsbron terug vindt. Deze code bestaat uit 4 cijfers (productie-eenheid) / 4 cijfers (nummer studie). Zonder spaties.

Nummer van technische fiche
Naar welk e-mail adres mogen we dit sturen?